Privacybeleid

Laboratoire HRA Pharma (hierna “HRA Pharma”), ID-nummer 420 792 582 RCS Nanterre gevestigd op 200 avenue de Paris, F-92 320 Châtillon, Frankrijk, en haar dochterondernemingen besteden bijzondere aandacht aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en aan privacy en commits om ze te respecteren door de volgende fundamentele waarden:

 • om de verwachtingen van individuen ten aanzien van het gebruik van hun persoonlijke gegevens te respecteren,
 • het vertrouwen van onze consumenten en andere betrokken personen of organisaties opbouwen en behouden;
 • om schade met persoonlijke gegevens en privacy te voorkomen,
 • en om te voldoen aan de letter en de geest van wetten en voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

HRA Pharma biedt online bronnen met het doel gezondheidsinformatie te geven, zoals anticonceptie.

Met dit Privacybeleid verbindt HRA Pharma, die verantwoordelijk is en optreedt als Controller, zich ertoe uw Persoonlijke Gegevens met grote omzichtigheid te verwerken en alleen voor doeleinden waarvoor persoonlijke gegevens zijn verzameld, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving en met name de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ( EU) 2016/679 (hierna de GDPR).

Dit privacybeleid is van toepassing op persoonlijke gegevens die worden verzameld via de website [www.ellaOne.nl].

De volgende termen “Persoonlijke gegevens”, “Verwerking”, “Controller”, “Bewerker”, “Autoriteit voor gegevensbescherming” voldoen aan de definities van artikel 4 van de GDPR.

1. Informatie die over u verzameld is wanneer u deze website bezoekt

 • Persoonlijke gegevens die rechtstreeks door u worden gedeeld wanneer u contact met ons opneemt: zowel uw naam als uw e-mailadres.
 • Informatie die via het gebruik van de Website over u is verzameld zonder actief te zijn verstrekt door u, dankzij verschillende technologieën, met name internetprotocol (IP) adressen, cookies, internet-tags, browsegegevens. De belangrijkste categorieën gegevens die worden verzameld, zijn:Domain and server (host) from which you access this website on the Internet;
  • Adres van de website waarvandaan u onze website bezoekt
  • Datum, tijd, duur van bezoeken van deze website en pagina’s die het meest worden bezocht;
  • uw internetprotocol (IP) adres;
  • Besturingssysteem van uw computer en gegevens van uw webbrowser.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies door HRA Pharma, lees ons cookie-beleid beschikbaar aan de voet van de website. In dit cookiebeleid vindt u informatie over het uitschakelen van alle cookies als u het niet eens bent met het gebruik ervan.

 • Gegevensbescherming met de Chatbot [ella]

De Chatbot [ella] voorziet u van gepersonaliseerde geautomatiseerde informatie over anticonceptie en noodanticonceptie.

HRA Pharma BENELUX respecteert ten volle de vertrouwelijkheid van uw gegevens in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 (GDPR) en wil graag transparant zijn over hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt tijdens het chatten.

Om met u in contact te komen in de chat gebruiken we uw Facebook-pagina scoped ID (PSID), dit betekent dat we de voornaam van Facebook, uw Facebook-achternaam, de tijdzone-offset naar CET (Midden-Europese tijd) zoals CET-5, de taalinstelling zoals en_us voor Engels in de VS en uw geslacht gespecificeerd in Facebook.

Andere partijen die ook gegevens verwerken namens HRA Pharma zijn gebonden door vertrouwelijkheid:

Voor technische ondersteuning: Spectrm Publishing UG, Bredower Str. 31, 14612 Falkensee, Duitsland

Voor medische ondersteuning: HRA Pharma Benelux in geval van een bijwerking info-benelux@hra-pharma.com

Wanneer u het Stop-bericht verzendt, worden uw gegevens op elk gewenst moment onmiddellijk verwijderd.

Gegevens met betrekking tot bijwerkingen worden opgeslagen volgens farmaceutische regelgeving (terwijl het product wordt verkocht en tien jaar daarna).

2. Wat zijn de doeleinden voor verwerking en de wettelijke basis?

Doel Legale basis
Beheer en reageer op uw vragen Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en aan ons rechtmatig belang om uw vragen te beantwoorden
Het beheren van ontvangen informatie met betrekking tot nadelige effecten of kwaliteitsclaim Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
Beheer en verstrekking van de website (zie ons cookie-beleid) Ons legitieme belang om een website te leveren
Voor onze commerciële behoeften, met name data-analyse, onze website-verbetering, zowel onze producten- als dienstenverbetering, het identificeren van het gebruik van de websitetrends, het aanpassen van de website Volg ons legitieme belang om onze relatie met u te ontwikkelen

7. Wat zijn uw rechten? Hoe kunt u ze volmachtigen?

Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, met name de GDPR, hebt u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Die rechten zijn als volgt:

 • Toegangsrecht – U kunt vragen om de persoonlijke informatie die HRA Pharma over u heeft te zien. In verband met een verzoek kan HRA Pharma om specifieke informatie over u vragen om ons in staat te stellen uw identiteit en juiste toegang te bevestigen, evenals om u te zoeken en te voorzien van de persoonlijke informatie die HRA Pharma over u heeft. In het geval we u geen toegang tot uw persoonlijke informatie kunnen geven (bijvoorbeeld, persoonlijke informatie is mogelijk vernietigd, gewist of anoniem gemaakt), zullen wij u informeren over de redenen.
 • Correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens – HRA Pharma zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie in haar bezit accuraat, actueel en volledig is. Als u van mening bent dat de persoonlijke informatie die HRA Pharma over u heeft onjuist, onnauwkeurig, onvolledig of verouderd is, kunt u de herziening of correctie van die informatie vragen. Als wordt vastgesteld dat persoonlijke informatie onnauwkeurig, onvolledig of verouderd is, zullen we deze deze herzien
 • Intrekking van toestemming – Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, hebt u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voordat uw toestemming werd ingetrokken.
 • Bezwaar tegen verwerking – u hebt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, inclusief profilering, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, zoals voorzien door de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer profilering gerelateerd is aan direct marketing, heeft u altijd het recht om bezwaar aan te tekenen.
 • Beperking tot verwerking – u hebt het recht om van ons in bepaalde gevallen een beperking van de verwerking te verkrijgen zoals bepaald door de wet op de gegevensbescherming.
 • Recht op gegevensportabiliteit – u hebt het recht om de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een contract. U hebt ook het recht om ons te vragen het te verzenden naar een andere gegevenscontroller van uw keuze.
 • Klachten – U hebt het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit als u van mening bent dat HRA Pharma niet heeft voldaan aan de vereisten van de GDPR met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Als u een van deze rechten wenst uit te oefenen, stuur dan een verzoek hiertoe naar dataprivacy@hra-pharma.com of naar Laboratoire HRA Pharma, functionaris voor gegevensbescherming, 200 avenue de Paris, 92320 Châtillon, Frankrijk, onder vermelding van zowel uw naam als uw achternaam, met een kopie van uw identiteitskaart.

Als u niet-opgeloste bedenkingen hebt, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar u woont of in uw land of in het land van de plaats van de vermeende inbreuk.